Om Boost Consulting
Om Ketil Heggem
Personlighets profil
Mini CV for download
Hvorfor engasjere Ketil
Prosjekter og resultater
Referanser om Ketil
Brosjyre Boost Consulting
Samtale/sparringspartner
Salg/Forretningsutvikling
Golf forretningsutvikling
Foredrag/kurs/trening
Deltid/Interim oppdrag
Fasilitator tjenester
Boost prosess
Organisasjonsutvikling
Styreverv
Kontakt
e-mail me


Eksempler på arbeid og oppnådde resultater


Growth-profit endret.jpg

Coaching

Coaching fra teknisk leder til meget suksessfull selger Fra: Orange Business Services, Nordisk salgsdirektør. Aktivitet. Konvertering og coaching av en teknisk leder uten selgererfaring inn i salgsrollen. Bidrag. Skapt forståelse for kritiske suksess faktorer som selger. De beste selgerne stiller gode spørsmål og lytter mer enn de prater. Viktigheten av forskjellen mellom påstått verdi og akseptert verdi.. Salg er å fylle behov, ikke en skrytekonkurranse. Resultat. Nordens beste selger påfølgende år. Siden gjort signifikant overperformance i forhold til personlig salgs-budsjett. Også oppnådd betydelig gjennomslag i nye tjeneste områder.


Oppkjøp og integrasjon

Oppkjøp og integrasjon av virksomhet Fra: ErgoGroup (nå Evry), som salgssjef driftstjenester. Aktivitet. Bistand under integrasjon av oppkjøpt virksomhet fra Ementor og IFS. Bidrag. ErgoGroup kjøpte opp IT-drift enheten til Ementor og senere også ASP selskapet til ERP leverandøren IFS. Vårt bidrag var tilretteleggelse for integrasjon i ErgoGroup av salgsmiljøene til begge de oppkjøpte selskaper. I tillegg også lage dokumentasjon av oppkjøpte kunder til briefing for ErgoGroup konsernsjef. Resultat. Vellykket integrasjon av de ansatte og uten tap av overtatte driftsavtaler.

Kurs og opplæring

Kurs for virksomhet i salg av verdibaserte tjenester Fra: Som uavhengig konsulent. Aktivitet. Lage og holde kurs i salg av tjenester og håndtere innvendinger fra mulige kunder. Bidrag. Gjennomførte målrettet salgskurs for HMS avdelingen i Norsk Legesenter AS med fokus på å selge kundenytte av HMS tjenester til målgruppen. Da HMS tjenester ikke er pålagte for bedrifter var det viktig å finne teknikker for å skape «angår oss» følelse hos målgruppen. Jobbet oss gjennom de mest vanlige innvendinger og hvordan håndtere disse effektivt. Resultat. Avdelingens ansatte ble mye tryggere i sin kunde kommunikasjon og salget økte betydelig over de neste måneder.

Forretningsutvikling

Skapt marked for nye ideer og løsninger Fra: Betech Data, ledelse. Aktivitet. Skape og utvikle et marked for Digital Printing innenfor grafisk bransje. Bidrag. Gjennom personlige møter og presentasjoner i det offentlige rom skapte vi en forståelse for at den grafiske verden ville bli digital. En viktig suksessfaktor var å visualisere for bransjen at dette ikke bare var en trussel, men også innebar nye forretningsmuligheter for de som torde å satse på ny teknologi og kompetanse. Resultat. Stort gjennomslag i grafisk bransje, både innenfor korrektur, prøvetrykk og digital fargeproduksjon i små og store formater. I dag er grafisk bransje langt på vei hel digital.

Utarbeidelse av strategiplan

Bidrag i strategiprosess i nordisk ledergruppe Fra: Orange Business Services, Nordisk salgsdirektør. Aktivitet. Deltakelse og bidrag i nordisk ledergruppes prosess med å lage ny nordisk strategi. Bidrag. Aktiv deltakelse og bidragende for å drive prosessen frem mot sluttresultat. Strategi modellen som et verktøy for strukturert tilnærming og gjennomføring. Aktiv med å utfordre tverrfaglige historiske sannheter for å sikre fornying og fundament for utvikling og vekst. Resultat. En ny Nordisk tilpasset strategiplan som støttet opp under Oranges globale mål og strategier. Planen fungerer godt og har bidratt til å gi god vekst og gode resultater.

Økt salg og nye kunder

Vinne nye kunder og skape økt salg gjennom utvikling Fra: Orange Business Services, Business Development Manager. Aktivitet. Etter nyansettelse. Analysere en nå-situasjon for å legge en plan for å skape ny vekst etter en lang periode uten nye kunder. Bidrag. Analysere og definere de unike konkurransefortrinn, for så å implementere disse i salgsstrategi. Re-definere målgruppe som matchet konkurransefortrinnene. Utvikle og implementere plan for strukturert tilnærming. Resultat. Signerte en serie viktige nye kunder, hvor 70 millioner kontrakt med stort internasjonalt selskap vunnet «mot alle odds» som den største. Det å forstå og matche kunde behov med unike konkurransefortrinn var utslagsgivende.