Om Boost Consulting
Om Ketil Heggem
Personlighets profil
Mini CV for download
Hvorfor engasjere Ketil
Prosjekter og resultater
Referanser om Ketil
Brosjyre Boost Consulting
Samtale/sparringspartner
Salg/Forretningsutvikling
Golf forretningsutvikling
Foredrag/kurs/trening
Deltid/Interim oppdrag
Fasilitator tjenester
Boost prosess
Organisasjonsutvikling
Styreverv
Kontakt
e-mail me


Boost Consulting bistår norske golfklubber med utvikling og vekst

Bakgrunn

Mange norske golfklubber har gjennom lang tid opplevd stillstand eller tilbakegang, med stadig vanskeligere økonomi som konsekvens. Boost Consulting brenner for å hjelpe til med å snu denne utviklingen, og jobber derfor kontinuerlig med å utvikle tjenester som norske golfklubber ser nytteverdi av.

Om Boost Consulting og golf

Ketil Heggem, eier av Boost Consulting AS, har gjennom mange år vært en ivrig golfer og har per dato et HCP på ca. 10. I tillegg har han erfaring fra golfsporten gjennom at hele familien på fem spiller golf, og også en datter som spiller juniorgolf på høyt nasjonalt nivå. Videre er Ketil sterkt engasjert i Asker Golfklubb, som styremedlem, medlem av strategi og markedsgruppe, samt leder av junior og elite gruppa. Siden han tok over ansvaret for junior og elitegruppa i Nov 2013 har han vært primus motor for et krafttak for å rekruttere nye barn og ungdommer, og spesielt jenter, til golfen. Nye mål er satt, strategier definert, handlingsplaner utarbeidet, og alt er nå i gjennomføringsfasen. I tillegg er veien videre meislet ut. Det er oppnådd gode resultater på alle dimensjoner, og vi deler gjerne oppskriftene bak de gode fremgangene.

DSC_0028-crop1.png

Tjenester for golfklubber

Vår spisskompetanse er relatert til markedsføring, salg og forretningsutvikling. I tillegg ledelse, strategiarbeid, og problemløsning. Vi bruker vår kompetanse og erfaring opparbeidet både gjennom det private næringsliv og livet innen golfen til å jobbe målrettet og strukturert med hvordan rekruttere nye golfere, ivareta eksisterende, og utvikle alle videre slik at de opplever et godt og lykkelig livslangt ekteskap med golfen. Boost Consulting kan bidra til strukturerte prosesser for å identifisere hva som utgjør en forskjell i forhold til å skape vekst og utvikling i golfklubbene, med utgangspunkt i den enkelte klubbs ressursgrunnlag. Vi stiller gjerne som bidragsyter eller møte fasilitator i møter og workshops, også i helger om ønskelig. Kostnaden for våre tjenester vil gjenspeile respekt for klubbens økonomiske situasjon.