Om Boost Consulting
Om Ketil Heggem
Personlighets profil
Mini CV for download
Hvorfor engasjere Ketil
Prosjekter og resultater
Referanser om Ketil
Brosjyre Boost Consulting
Samtale/sparringspartner
Salg/Forretningsutvikling
Golf forretningsutvikling
Foredrag/kurs/trening
Deltid/Interim oppdrag
Fasilitator tjenester
Boost prosess
Organisasjonsutvikling
Styreverv
Kontakt
e-mail me


Finner potensial, katalysator for individuell og kollektiv vekst, gir inspirerende lederskap

For de som kjenner Myers-Briggs metode, så har Ketil en såkalt ENFJ profil. En ENFJ person har en god rådgiver og konsulentprofil, og beskrives som varm, empatisk, forståelsesfull, og ansvarlig. Svært innstilt på følelser, behov og motivasjon av andre. Finner potensial i alle, ønsker å hjelpe andre å oppfylle sitt potensial. Kan fungere som katalysator for individuell og kollektiv vekst. Lojal, lydhør for ros og kritikk. Omgjengelig, tilrettelegger for andre i en gruppe, og gir inspirerende lederskap. Se også http://www.personalitypage.com/ENFJ.htm
Puzzle2.png