Om Boost Consulting
Om Ketil Heggem
Personlighets profil
Mini CV for download
Hvorfor engasjere Ketil
Prosjekter og resultater
Referanser om Ketil
Brosjyre Boost Consulting
Samtale/sparringspartner
Salg/Forretningsutvikling
Golf forretningsutvikling
Foredrag/kurs/trening
Deltid/Interim oppdrag
Fasilitator tjenester
Boost prosess
Organisasjonsutvikling
Styreverv
Kontakt
e-mail me


Vår allsidige bakgrunn og erfaring har stor verdi i styrearbeid

Mange bedrifter, og da spesielt blant små og mellomstore, har styresammensetning basert på personer som jobber tett på bedriften. Ofte er det familie medlemmer eller nære venner. Vi tror mange virksomheter ville være tjent med å også få inn fler eksterne styremedlemmer, da det bringer økt dynamikk, og komplementær kompetanse og erfaring inn i styrerommet. Vi har ingen ambisjoner om å bli styreverv grossister, men ønsker heller å konsentrere oss om et mindre antall verv slik at vi har tid og ressurser til å bidra til det fulle. Kontakt oss gjerne for en prat eller intervju, slik at dere bedre kan vurdere om vi er rett styrepartner for deres virksomhet. Les mer under bildet.
FreshPerspectiveAhead.jpg

Kompetanse og erfaring

Vår spisskompetanse er innenfor salg, markedsføring, forretningsutvikling, strategi og ledelse. Det at vi har erfaring fra både små, middels og store organisasjoner, ulike bransjer og miljøer, direkte og indirekte salg, produkter og tjenester, nasjonale og internasjonale miljøer og distribuerte organisasjoner, gjør oss ganske allsidige i forhold til bidrag i styre sammenheng. Organisasjoner med engelsk som arbeidsspråk er også uproblematisk da vi har hatt engelsk som arbeidsspråk i en rekke stillinger

Eksempler på styreverv og verv

Vi har hatt, og har, ulike verv innenfor næringsliv, skole og idrett. Eksempler er Styreverv i Norsk Legesenter AS, Digital Imaging Systems AS og Asker Golfklubb, Styreleder Borgenskog Barnehage, Styreleder i Velforening for hytteeiere, Leder av Junior/Elite gruppa i Asker Golfklubb. Høsten 2012 gjennomførte vi også et dedikert vekttalls kurs Styrekompetansekurs i regi av Handelshøyskolen BI, dette med henblikk på å opparbeide formal kompetanse og delta mer aktivt i styreverv innen privat og offentlig sektor.