Om Boost Consulting
Om Ketil Heggem
Personlighets profil
Mini CV for download
Hvorfor engasjere Ketil
Prosjekter og resultater
Referanser om Ketil
Brosjyre Boost Consulting
Samtale/sparringspartner
Salg/Forretningsutvikling
Golf forretningsutvikling
Foredrag/kurs/trening
Deltid/Interim oppdrag
Fasilitator tjenester
Boost prosess
Organisasjonsutvikling
Styreverv
Kontakt
e-mail me


Organisasjonsutvikling

Virksomheter må organiseres slik at de når målene sine. Det krever blant annet et samspill der både organisasjonsstruktur, ledelse, medarbeidere, bedriftskultur, kommunikasjon, kompetanse, prestasjonskrav og belønningssystemer drar i samme retning. Mange organisasjoner, og da spesielt i SMB segmentet, har utviklet seg ved tilfeldigheter over tid. I slike virksomheter vil det være mulig å skape vesentlig bedre prestasjoner og resultater ved å implementere bedre struktur og prosesser. Det kan likevel være slik at virksomheten oppleves å fungere "greit". Vi snakker ikke om å snu opp ned på alt på samme tid, men kanskje definere opp mindre del prosjekter for gradvis forbedring som i sum over tid virkelig utgjør en stor forskjell i prestasjoner og resultater.
ORG UTVIKLING1.png

Noen aktuelle områder for utvikling

Etablere og/eller forbedre struktur, prosesser og rutiner, som f.eks. å definere "best practice" på kritiske suksessfaktorer for bedre prestasjoner og resultater. Kan f.eks. være hvordan bør vår salgsprosess fra første kontakt til faktisk salg og deretter gjenkjøp være. Leder-, medarbeider-, og teamutvikling. Strategi prosesser med henblikk på å definere mål - strategi - handlingsplan - gjennomføring - kontroll og evaluering. Medarbeider og trivsels undersøkelser med tilhørende analyse og forslag til tiltak for positiv utvikling. Bistand til å adressere spesifikke utfordringer eller problemer, definere opp problemet, hva er driverne bak problemet, hvilke alternative løsninger finnes OG er mulig å implementere.

Eksempel på deltakelse i strategi prosjekt

Bidrag i strategiprosess i nordisk ledergruppe i egenskap av Nordisk Salgsdirektør i Orange Business Services. Aktivitet. Deltakelse og bidrag i nordisk ledergruppes prosess med å lage ny nordisk strategi. Bidrag. Aktiv deltakelse og bidragende for å drive prosessen frem mot sluttresultat. Strategi modellen som et verktøy for strukturert tilnærming og gjennomføring. Aktiv med å utfordre tverrfaglige historiske sannheter for å sikre fornying og fundament for utvikling og vekst. Resultat. En ny Nordisk tilpasset strategiplan som støttet opp under Oranges globale mål og strategier. Planen fungerer godt og har bidratt til å gi god vekst og gode resultater.