Om Boost Consulting
Om Ketil Heggem
Personlighets profil
Mini CV for download
Hvorfor engasjere Ketil
Prosjekter og resultater
Referanser om Ketil
Brosjyre Boost Consulting
Samtale/sparringspartner
Salg/Forretningsutvikling
Golf forretningsutvikling
Foredrag/kurs/trening
Deltid/Interim oppdrag
Fasilitator tjenester
Boost prosess
Organisasjonsutvikling
Styreverv
Kontakt
e-mail me


Salg/Forretningsutvikling

Salg og forretningsutvikling spenner bredt. Vår målsetning er at basert på klientens utgangspunkt skal vi bidra til lønnsom forretningsutvikling.

Kompetanse og erfaring

Vi har god kompetanse og erfaring innenfor det å åpne opp nye markeder, skape nye produkter og tjenester, og øke salg generelt. Som regel vil alle disse involvere diskusjoner og arbeide på tvers av strategi, ledelse, forretning- og organisasjonsutvikling. I all enkelhet dreier seg om strukturert arbeid med fokus på 1) Hvor er vi? 2) Hvor vil vi, og hvorfor? 3) Hvordan kommer vi dit. Eller litt mer komplisert. Hva er våre målsetninger? Hvilke strategier må vi følge for å komme dit? Hva er vår handlingsplan? Hvordan sikrer vi gjennomføring? Hva slags oppfølgings regime skal vi legge opp til? Hvordan sikrer vi at vi klarer å løpende justere oss slik at vi blir bedre for hver eneste dag som går? Vi tror på at det store utbyttet ligger i prosessen med å utvikle planene, ikke planene i seg selv. Det er i diskusjonene nyansene og mulige alternative tiltak og planer kommer frem. En god prosess muliggjør gode og raske tilpasninger underveis, når ting utvikler seg annerledes enn man trodde - og det skjer jo... Som Dwight D. Eisenhower sa så klokt "Plans are nothing; planning is everything."

DSC_0028-crop1.png

Behov for å spisse salgspitchen eller verdiforslaget ditt?

En av de største tabbene mange selgere gjør er at de formulerer seg, muntlig og skriftlig, utfra den antagelsen at mottaker er like interessert i sitt produkt eller tjeneste som han selv er. Selgeren går altså i den fella at man tror alt blir lest nøye, og forstått og tolket akkurat som er det ment. Glem det, det skjer ikke. Har du selgere som kjører på denne landeveien mister du garantert unødig salg og avtaler hver eneste uke. Det å spisse opp verdibudskapet er kritisk i dagens tøffe konkurranseklima. Vi blir gjerne din sparringspartner for å utvikle salgsorganisasjonen til å bli mer effektiv og presis. Kanskje kan du og ha nytte av at vi leser gjennom dine viktigste tilbud med tilhørende Executive Summaries, slik at du kan gå gode konstruktive tilbakemeldinger for forbedring. DET, kan være en rimelig investering. For som kjent, i salg er det null og niks å hente for annet enn første plass.

Eksempel på vellykket forretningsutvikling

Skapt marked for nye ideer og løsninger. Aktivitet. Skape og utvikle et marked for Digital Printing innenfor grafisk bransje. Bidrag. Gjennom personlige møter og presentasjoner i det offentlige rom skapte jeg en forståelse for at den grafiske verden ville bli digital. En viktig suksessfaktor var å visualisere for bransjen at dette ikke bare var en trussel, men også innebar nye forretningsmuligheter for de som torde å satse på ny teknologi og kompetanse. Resultat. Stort gjennomslag i grafisk bransje, både innenfor korrektur, prøvetrykk og digital fargeproduksjon i små og store formater. I dag fremstår grafisk bransje nærmest hel-digital.