Om Boost Consulting
Om Ketil Heggem
Personlighets profil
Mini CV for download
Hvorfor engasjere Ketil
Prosjekter og resultater
Referanser om Ketil
Brosjyre Boost Consulting
Samtale/sparringspartner
Salg/Forretningsutvikling
Golf forretningsutvikling
Foredrag/kurs/trening
Deltid/Interim oppdrag
Fasilitator tjenester
Boost prosess
Organisasjonsutvikling
Styreverv
Kontakt
e-mail me


Fasilitator tjenester

Som fasilitator tar vi ansvar for at viktige møter blir godt planlagt, at logistikken er på plass, at agendaen er klart definert og forankret hos deltakerne, at agendaen følges og at det konkluderes per punkt. I tillegg at møtet får en god struktur på oppstart og avslutning.
boring-meeting.gif

Hvorfor engasjere en ekstern facilitator?

Hvor mange av oss har ikke deltatt på et møte hvor vi etter etter endt møte har stilt oss spørsmålet "hva fikk vi ut av dette egentlig". Møtet var kanskje allikevel hyggelig og med mange kloke ord sagt. Problemet var bare at møtet sklei ut i alle retninger, og det som var målsetningen med møtet ble i liten grad dekket. Det kan ha mange årsaker, men som oftest skyldes det at møtet ikke er planlagt godt nok, eller at møteledelsen ikke var stram nok. Det å engasjere en ekstern facilitator som kun har som oppgave å styre møtet kan i mange sammenhenger være en god investering. Det gjør at egne senior ressurser, som kanskje normalt ville styre møtet, kan konsentrere seg fullt og helt om å være bidragsyter i møtet.