Om Boost Consulting
Om Ketil Heggem
Personlighets profil
Mini CV for download
Hvorfor engasjere Ketil
Prosjekter og resultater
Referanser om Ketil
Brosjyre Boost Consulting
Samtale/sparringspartner
Salg/Forretningsutvikling
Golf forretningsutvikling
Foredrag/kurs/trening
Deltid/Interim oppdrag
Fasilitator tjenester
Boost prosess
Organisasjonsutvikling
Styreverv
Kontakt
e-mail me


De fleste ledere føler seg ensomme i sin rolle

Mange ledere finner derfor verdien i å ha en fast frekvent samtale og sparringspartner. Det kan f.eks. være et fast månedlig møte av noen timers varighet. Der får du som leder et «mentalt fristed» hvor du kan lufte ut og diskutere det som både begeistrer og frustrerer deg. Samtalene blir mellom deg og din samtalepartner, så du slipper å veie dine ord eller tenke på eventuelle konsekvenser av samtalene. Det er din tid, tid du kan bruke til å lade opp til den neste periode. Kontakt oss gjerne for en innledende prat om hvordan vi kan skape verdi for deg og dine.
Business coaching2.bmp

Alle kan ha stor nytte av å ha en samtale og sparringspartner

Det å samtale med andre betyr ikke at man er dårlig til det man gjør. En samtale- og sparringspartner oppleves av de fleste å være overraskende nyttig og forfriskende. I en stadig mer hektisk hverdag, fylt av e-mailer, chat beskjeder og uendelig mange mer eller mindre nyttige møter mister mange seg selv opp i det hele. Det å kunne sette seg ned med en ekstern samtalepartner i ny og ne er rett og slett en mulighet til å bryte ut av det daglige jaget for å reflektere over om ting går som du ønsker, og samtidig sikre at veien videre er i samsvar med hvordan du ønsker å ha det. Eksempler på hva slike samtaler kan handle om er: problemløsning, personal utfordringer, hvordan vinne et prosjekt, karriere, helse etc. Som samtale- og sparringspartner kan vi også hjelpe deg å på en strukturert måte å sortere ut hva som er viktig for at du skal nå dine målsetninger i livet. Basert på dine ønsker og mål stiller vi spørsmålene som gjør at du blir mer bevisst hva som er viktig for deg, og hva du må gjennomføre for å oppnå det. Nøkkelspørsmål i en slik prosess er: 1) Hva er det du ønsker å oppnå? 2) Hvor er du nå i forhold til dette? 3) Hvilke muligheter foreligger 4) Hva er du villig til å gjøre for å oppnå det? Vi vil lytte, stille avklaringsspørsmål, utfordre deg på dine antagelser og bidra til at du strekker deg for å nå dine personlige og yrkesmessige målsetninger.

Fordelene med en ekstern samtalepartner er flere

Ved å velge en ekstern samtale- og sparringpartner føler mange at de står friere i samtalene. En ekstern har ingen direkte bindinger eller interesser annet enn å bidra på beste mulige måte til å hjelpe personen eller gruppen med det som måtte være på agendaen. Du unngår intern politikk, nikke dukker, følelsesmessige bånd, og alt det andre som kan påvirke oss til å håndtere en sak dårligere enn vi kanskje burde. Med Ketil som samtalepartner blir det fokus på "no bullshit" samtaler.

Eksempel på utført coaching og resultater

Coaching fra teknisk leder til meget suksessfull selger Aktivitet. Konvertering og coaching av en teknisk leder uten selgererfaring inn i salgsrollen Bidrag. Skapt forståelse for kritiske suksess faktorer som selger. De beste selgerne stiller gode spørsmål og lytter mer enn de prater. Viktigheten av forskjellen mellom påstått verdi og akseptert verdi.. Salg er å fylle behov, ikke en skrytekonkurranse Resultat. Nordens beste selger påfølgende år. Siden gjort signifikant overperformance i forhold til personlig salgs-budsjett. Også oppnådd betydelig gjennomslag i nye tjeneste områder.