Om Boost Consulting
Om Ketil Heggem
Personlighets profil
Mini CV for download
Hvorfor engasjere Ketil
Prosjekter og resultater
Referanser om Ketil
Brosjyre Boost Consulting
Samtale/sparringspartner
Salg/Forretningsutvikling
Golf forretningsutvikling
Foredrag/kurs/trening
Deltid/Interim oppdrag
Fasilitator tjenester
Boost prosess
Organisasjonsutvikling
Styreverv
Kontakt
e-mail me


En Boost prosess er et effektivt verktøy for rask forbedring

Boost metoden er en strukturert prosess som er et meget godt, praktisk og effektivt verktøy for virksomheter som har behov for å identifisere nye muligheter for å forbedre og utvikle sin virksomhet.
Boost prosess1.jpg

Hvordan foregår en Boost prosess?

En Boost prosess kan kjøres på dager eller uker, avhengig av Scope og kompleksitet som ønskes dekket. Metoden vi bruker er praktisk og enkel, og kan brukes til å adressere både utfordringer og muligheter, innenfor så vel privat som offentlig sektor. En Boost prosess er typisk fase inndelt som følger – forberedelser – datainnsamling og analyse – Boost samling – rapport utarbeidelse – gjennomføring og oppfølging. Vår rolle i prosessen er å være fasilitatoren som ved hjelp av våre egenutviklede verktøy sikrer en god og strukturert prosess fra start til mål. Ditt utbytte av prosessen vil være en prioritert tiltaksliste, hvor de viktigste tiltakene for å fremme ønskede resultater er identifisert og forankret i egen organisasjon. Kontakt oss gjerne for et møte, og vi vil mer i detalj skape forståelse for hvorfor en Boost prosess er en god investering.