Om Boost Consulting
Om Ketil Heggem
Personlighets profil
Mini CV for download
Hvorfor engasjere Ketil
Prosjekter og resultater
Referanser om Ketil
Brosjyre Boost Consulting
Samtale/sparringspartner
Salg/Forretningsutvikling
Golf forretningsutvikling
Foredrag/kurs/trening
Deltid/Interim oppdrag
Fasilitator tjenester
Boost prosess
Organisasjonsutvikling
Styreverv
Kontakt
e-mail me


Over 25 års erfaring fra salg og ledelse

Ketil Heggem er 48 år gammel, og har over 25 års erfaring som leder, selger og forretningsutvikler innen både nasjonale og internasjonale selskaper. Ketil har bred bakgrunn fra ulike bransjer og miljøer, inkludert IT, telecom, finans og fornybar energi. Jobbet i både små, middels og store organisasjoner. Erfaring med direkte og indirekte salg av både produkter, tjenester og løsninger. Flere av rollene har innbefattet arbeid i matrise strukturer med remote management av internasjonalt geografisk virtuelt spredde team i Norden, Europa og globalt. Innehatt en rekke stillinger med engelsk som arbeidsspråk. Gjennom årene har Ketil innehatt roller som selger, KAM, Salgssjef, Salgsdirektør og Administrerende direktør. De seneste 13 årene har han jobbet i selskaper som TeleComputing, ErgoGroup(nå Evry), France Telecom/Orange Business Service og Obton Norge.
success_quotes.jpg

Personlige egenskaper

Sterkt tillitsvekkende og selgende personlighet, med en god historisk track record. Anerkjent for gode lederegenskaper, inkludert sterke strategiske og analytiske evner. Kreativ, strukturert, og meget løsnings- og resultatorientert. Kommuniserer godt, både i en til en, og en til mange situasjoner i det offentlige rom. Positivt livssyn, godt humør og masser av energi. Oppnår raskt gode relasjoner til kolleger, kunder og øvrige forretningsforbindelser. Se også fanen Ketils profil for supplerende informasjon.

Litt om Ketils bakgrunn

Teknisk offisersutdannelse fra Forsvaret. Senere etterutdannelse fra Handelshøyskolen BI (BI) innenfor markedsførings ledelse, økonomi, strategisk ledelse, personalutvikling, organisasjonsutvikling og styrearbeid. I tillegg gjennomført en rekke lederutviklingskurs i regi av ulike arbeidsgivere.